Afvaardiging

De Afvaardiging behartigt de Vlaamse belangen in Italië en bij de internationale organisaties, gevestigd in Rome. De Afvaardiging is het eerste aanspreekpunt in Italië voor alle aangelegenheden die verband houden met de Vlaamse overheid en haar bevoegdheden (o.a. economie, werkgelegenheid, energie, leefmilieu, mobiliteit, landbouw, onderwijs, cultuur,...).

Naast het ondersteunen en faciliteren van officiële contacten tussen de Vlaamse overheid en de Italiaanse overheid en regio’s, is de Afvaardiging ook bijzonder actief op het gebied van academische, culturele en publieksdiplomatie. Samen met Flanders Investment & Trade (FIT) en Toerisme Vlaanderen, vormt de Afvaardiging het contact- en informatiecentrum voor Vlaamse diplomatieke, academische, wetenschappelijke, culturele, economische en toeristische activiteiten en uitwisselingen in Italië.