Academische diplomatie

Foto van een lege aula

Statistieken van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de academische relaties tussen Vlaanderen en Italië tonen aan dat er meer dan 400 bilaterale samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse en Italiaanse hoger onderwijsinstellingen bestaan, hetzij op het niveau van de instellingen zelf hetzij op faculteitsniveau. In dit kader is er dus veel studentenmobiliteit en uitwisseling tussen academisch personeel.

Vlaanderen wil daarom graag de samenwerking met Italiaanse kennisinstellingen, onderzoeks-en innovatiecentra versterken, eveneens in lijn met het Communiqué van Rome European Higher Education Area and Bologna Process. Daarbij zal de focus komen liggen op mobiliteit, het promoten van Vlaams wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs, steunen van de leerstoelen Neerlandistiek, faciliteren en versterken van partnerschappen tussen kennisinstellingen (o.a. via pilootprojecten European Universities), actief inschakelen Vlaamse kennisinstellingen in de uitvoering van het algemeen buitenlands beleid van de Vlaamse Regering, ondersteunen alumniwerkingen, faciliteren van stages. 

De Nederlandse taal heeft een sterke positie in de Italiaanse academische wereld. Zo zijn er 6 leerstoelen Neerlandistiek: 

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen werkt hiervoor ook nauw samen met de Nederlandse Taalunie en de Nederlandse Ambassade in Italië om de leerstoelen te ondersteunen en in de kijker te zetten door gemeenschappelijk events.