Stageaanbod

Behoren internationale betrekkingen, diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, internationale en Europese instellingen tot jouw interesses? Spreekt werken in een internationale context je aan? De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Italië biedt - in het kader van studies - de mogelijkheid tot onbezoldigde stages.

Profiel
De stagiair heeft interesse voor het politieke, sociale, economische en culturele landschap in Vlaanderen, Italië en de Europese Unie. De stagiair is in staat om zich op korte tijd te verdiepen in verschillende onderwerpen, werkt zowel zelfstandig als in groep en is communicatief vaardig. Italiaanse kennis is een troef.

Voorwaarden en vergoeding
De stage maakt deel uit van de opleiding van de student en is door zijn instelling verzekerd.
De stage is onbezoldigd. Er is wel een vergoeding voor een abonnement voor het openbaar vervoer voorzien.

Voor meer informatie:
rome@flanders.eu