De Diplomatieke Vertegenwoordiging

Wie zijn wij?

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen is het diplomatieke aanspreekpunt van Vlaanderen in Italië. De Vertegenwoordiging behartigt in Italië de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap (cultuur, onderwijs, welzijnsbeleid, taalbeleid) en van het Vlaamse Gewest (economie, werkgelegenheid, landbouw en visserij, mobiliteit en infrastructuur, leefmilieu en energie, ruimtelijke ordening en huisvesting, onderzoek, buitenlandse handel, toerisme). Vlaanderen beschikt terzake over ruime internationale bevoegdheden, zoals het sluiten van internationale verdragen, de bilaterale samenwerking, de deelname aan de werkzaamheden van de Europese Unie en van andere internationale organisaties, de buitenlandse handel.  Het kantoor van de Vertegenwoordiging is gevestigd in Rome, en vormt er een onderdeel van de Belgische Ambassade. Naast het aansturen van de bilaterale relaties met Italië, behartigt de Vertegenwoordiging ook de belangen van Vlaanderen bij de internationale organisaties gevestigd in Italië, zoals de FAO, WFP of EFSA.  

Naast het faciliteren van officiële contacten en van samenwerking in het algemeen tussen Vlaanderen, de Italiaanse overheid en de Italiaanse regio’s, is de Diplomatieke Vertegenwoordiging vooral actief op het gebied van academische, wetenschappelijke, culturele en publieksdiplomatie. De Vertegenwoordiging treedt in Italië op in nauwe samenwerking (Team Vlaanderen) met Flanders Investment & Trade, het agentschap dat in het buitenland de Vlaamse handelsbelangen waarneemt en VisitFlanders, het toerismeagentschap dat Vlaanderen als toeristische bestemming promoot.