Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD)

Het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) is een gespecialiseerde financiële organisatie van de Verenigde Naties met hoofdkantoor in Rome. IFAD werd opgericht als resultaat van de Wereldvoedselconferentie in 1974 en heeft als missie het uitroeien van armoede op het platteland in ontwikkelingslanden. De organisatie reikt mensen middelen en kennis aan om hun voedselproductie en bijgevolg hun inkomen te verhogen. IFAD helpt hen hun veerkracht te vergroten en de leiding te nemen in ontwikkeling. 

IFAD logo