Multilaterale betrekkingen

Italië heeft op zijn grondgebied meerdere internationale organisaties en agentschappen waaronder de in Rome gevestigde VN-instellingen: FAO, WFP en IFAD. De Diplomatieke Vertegenwoordiging volgt hun werkzaamheden op voor wat de bevoegdheden landbouw, visserij en ontwikkelingssamenwerking betreft, in de hoedanigheid van plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger.