Multilaterale vertegenwoordiging in Rome

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering coördineert de relaties van de Vlaamse Regering  ten aanzien van de in Rome gevestigde VN organisaties voor voedsel en landbouw:

  • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
  • Wereldvoedselprogramma (WFP)
  • Food and Agriculture Organization (FAO)

Ook de zetel van Bioversity International en van UNIDROIT zijn in Rome gevestigd.