Relaties met de regio's

Italië telt 20 regio’s. Vijf ervan hebben een speciale autonome status waardoor ze op sommige gebieden hun eigen wetgeving mogen vaststellen.

De Algemene Afvaardiging faciliteert en ondersteunt contacten, werkbezoeken tussen het Vlaams Parlement en diverse deelstaatparlementen. Daarnaast verzekert de Afvaardiging een actieve uitwisseling van informatie met de vertegenwoordigingen van de Italiaanse regio’s in Brussel en de EU.