Team Vlaanderen

Voor haar beleidsopdracht in Italië werkt de Diplomatieke Vertegenwoordiging nauw samen met de kantoren van Flanders Investment & Trade (in Rome en Milaan) en VISITFLANDERS (in Milaan).

Flandres Investment & Trade is het aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen. Hun kerntaken zijn de volgende: bedrijven in vlaanderen helpen exporteren en internationaliseren, buitenlandse bedrijven begeleiden bij hun investeringsprojecten in Vlaanderen en buitenlandse kopers in contact brengen met Vlaamse producten en diensten.

Het agentschap VISITFLANDERS houdt zich bezig met de ontwikkeling en promotie van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming. Visit Flanders staat in voor de bevordering van het vrijetijds-en zakentoerisme naar en in Vlaanderen en voor de kwaliteitsvolle ontwikkeling van het toeristisch aanbod.