De Belgische staatsstructuur

Sinds 1993 luidt artikel 1 van de Belgische grondwet: "België is een federale staat samengesteld uit gemeenschappen en gewesten." Kenmerkend voor federalisme is dat de bevoegdheden niet allemaal in handen zijn van de centrale overheid. De deelstaten hebben de mogelijkheid en de middelen om hun eigen beleid te voeren. De bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten zijn dus bevoegdheden die oorspronkelijk behoorden tot het Belgische niveau en stapgewijs aan de deelstaten toegewezen werden. 

Foto van de Belgische vlag, hangend onder een triomf boog