De Vlaamse Overheid

Foto van het interieur van het Herman Teirlynck gebouw van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die opgedeeld zijn in tien beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein bestaat uit een departement en verschillende agentschappen. De tien beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid zijn: 

  • Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur en Buitenlandse Zaken (DKBUZA)
  • Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)
  • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
  • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)
  • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
  • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
  • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)
  • Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)
  • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  • Beleidsdomein Omgeving (OMG)

De departementen zorgen voor de beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning en werken onder het directe gezag van de bevoegde minister. De agentschappen zijn verantwoordelijk voor de beleidsuitvoerende taken.