De Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering vormt samen met de Vlaamse administratie de uitvoerende macht. De huidige Vlaamse regering bestaat uit negen ministers met een mandaat van vijf jaar (2019-2024). De leiding van de regering is in handen van de minister-president. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement vaardigen samen de decreten uit. Die worden uitgevoerd door de Vlaamse administratie.

Vlaamse Regering

Jan Jambon

Minister-president
Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

Hilde Crevits

Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Bart Somers

Bart Somers
Viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Ben Weyts

Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Zuhal Demir

Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Wouter Beke

Wouter Beke
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Matthias Diependaele

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Lydia Peeters

Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Benjamin Dalle

Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media