Het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht en vaardigt samen met de Vlaamse Regering decreten uit. In het Vlaams Parlement zetelen de Vlaamse volksvertegenwoordigers, die om de 5 jaar verkozen worden. Het Vlaams Parlement is samengesteld uit 124 volksvertegenwoordigers waarvan 118 verkozen door de inwoners van het Vlaamse Gewest en 6 door de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De belangrijkste taken van het Vlaams Parlement zijn: het goedkeuren van de Vlaamse decreten, het benoemen en controleren van de regering en het goedkeuren van de begroting.

Vlaams Parlement