Voedsel- en landbouworganisatie (FAO)

De Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) is een gespecialiseerd en onpartijdig agentschap van de Verenigde Naties met hoofdkantoor in Rome. De missie van FAO is om wereldwijd de honger te bestrijden en voedselzekerheid voor iedereen te creëren. Dit wil zeggen dat ervoor gezorgd wordt dat mensen regelmatige toegang hebben tot voldoende kwalitatief voedsel om een actief en gezond leven te leiden. FAO’s activiteiten concentreren zich vooral rond het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij en voedsel. FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. FAO werkt hiervoor samen met verschillende instanties, zoals andere VN-agentschappen, bedrijven en nationale regeringen.

Vlaanderen werkt al meerdere jaren samen met FAO in Zuidelijk Afrika, meerbepaald in Malawi en Mozambique, de partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking van Vlaanderen.

FAO logo